Condicions de compra

Àmbit d’aplicació 

Aquestes condicions de venda s’apliquen a totes les compres de productes i serveis oferts per 180ºSCP a través de la seva pàgina web www.180graus.cat. La part venedora, 180º SCP, amb NIF.J66057670, té domicili fiscal a C/Enric Delaris, 7, 08560 Manlleu, Barcelona (España). Els clients poden posar-se en contacte a través del correu electrònic d’atenció al client: [email protected] o a través del telèfon 679443899 o bé 685854909.

El comprador o compradora

Tota persona física o jurídica pot ser client o clienta i comprar els articles oferts per 180º a través de la seva pàgina web facilitant les dades necessàries per a l’enviament i cobrament de la comanda i amb l’acceptació prèvia d’aquestes condicions generals de venda.

Els productes

Els productes oferts per a la venda estan definits en la descripció. Les fotografies dels productes exposats a la pàgina web no tenen valor contractual. Lús adequat dels productes és responsabilitat de la persona que els ha comprat.

El preu

Els preus indicats inclouen l’IVA. 180º es reserva el dret de modificar en qualsevol cas i moment els preus de venda que figuren al web www.180graus.cat

Enviament i despeses d’enviament

Un cop la comanda ha sigut validada s’enviarà a través de missatgeria segons l’opció escollida pel client. Quan la comanda s’hagi enviat el client o clienta rebrà per correu electrònic un número de seguiment perquè pugui conèixer l’estat de l’enviament. Les despeses d’enviament aniran a càrrec del client i s’establiran a l’apartat enviaments i devolucions de la mateixa pàgina web. 

Per conèixer totes les formes d’enviament i més detalls sobre aquests consulteu l’apartat enviaments i devolucions.

Comanda

Les comandes es fan a través de la web www.180graus.cat. Un cop finalitzada la compra el client té la opció, o no, de donar-se d’alta com a usuari registrat, facilitant les seves dades en els formularis d’alta. En tot cas, ha de facilitar una adreça de correu electrònic vàlida perquè 180º SCP pugui confirmar la recepció i acceptació del seu encàrrec, així com les dades per poder fer la compra i el pagament. 

El fet de realitzar una compra implica l’acceptació plena del preu establert, de la descripció dels productes i d’aquestes condicions de venda.

180º SCP es reserva el dret d’anul·lació d’una compra quan no s’obtingui una resposta per part del client sobre diferents aspectes de la comanda, quan no s’hagin facilitat les dades necessàries per l’enviament i el cobrament de la comanda, quan s’observi un comportament fraudulent o el pagament no sigui acceptat per qualsevol raó.

Pagament

El client disposa de les següents formes de pagament:

Transferència bancària: Un cop seleccionada aquesta opció en la confirmació de la comanda apareixerà la informació del número de compte on poder fer l’ingrés. Així mateix el client rebrà un correu electrònic amb les mateixes dades. Les comandes pagades mitjançant aquesta modalitat estaran vigents durant 5 dies hàbils (de dilluns a divendres no festius) començant a contar des del dia següent de fer la compra. Si en aquest termini no es rep el pagament la comanda quedarà anul·lada i els productes tornaran a l’estoc de la botiga. Aquest tipus de pagament tarda a fer-se efectiu 2-3 dies, i s’enviarà a partir que el pagament sigui efectiu.

Targeta de crèdit / dèbit: a través de la passarel·la de pagament de SERVIRED que garanteix que les dades de la seva targeta de crèdit/dèbit viatgen encriptades per la xarxa i mai són facilitades al nostre comerç. 

Pay Pal: Un cop seleccionada aquesta opció en la confirmació de la comanda, s’obrirà una pantalla on podràs escollir pagar amb targeta de crèdit o dèbit, ( o amb la seva compte Pay Pal si ja és usuari) i pagar la seva compra de forma rapida i segura. Un cop efectuat el pagament, rebrà un correu electrònic de confirmació de recepció de la comanda i un correu confirmant el pagament a través de Pay Pal. Durant el procés de pagament pot crear una compte Pay Pal per comprar mitjançant aquest mètode en futures compres a internet.

Expedició i enviament de la comanda

El client, després d’acceptar i confirmar la compra a través de la pàgina web, rebrà de forma automàtica un correu electrònic a l’adreça de correu facilitada que confirmarà la comanda. Una vegada s’hagi rebut el pagament de la compra i de les despeses d’enviament, 180º es compromet a fer l’expedició i enviament de la comanda en un màxim de 48hores (sense comptar caps de setmana i festius).

S una vegada confirmada la compra alguns dels productes sol·licitats no estiguessin disponibles, 180º es compromet a advertir el o la clienta d’aquest fet amb la major rapidesa possible. En cap cas la no disponibilitat d’un producte dóna dret a la indemnització de cap producte.

En cas de dany visible en l’enviament, el client haurà d’indicar-ho posant-se en contacte per correu electrònic amb [email protected], el mateix dia de la recepció, per poder formular una reclamació. No s’acceptarà cap reclamació un cop passat aquest termini.. 

Devolucions

D’acord amb la normativa establerta en els articles 68 i 101 del Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 novembre, pel quual s’aprova el text de la Llei general per a la defensa dels consumidors i usuaris i altres lleis complementàries, el client disposarà d’un termini de 7 dies hàbils a partir de la data de recepció de la mercaderia objecte del contracte per desistir-ne sense justificar la seva decisió i sense penalització.

En cas de devolució, el client ha d’escriure un correu electrònic a [email protected] o escriure una carta a la següent adreça postal c/Enric Delaris, 7, 08560 Manlleu (Barcelona) amb el número de referència/factura, data i descripció del producte que vol retornar. Les despeses de la devolució les assumirà el comprador d’acord amb l’article 101.1 del Real Decret Llegislatiu 1/2007, de 16 de novembre.

Per tenir dret a reemborsament de la quantitat prèviament pagada els productes han de retornar-se en el seu embalatge original que no ha d’estar obert i en perfecte estat. No s’acceptaran devolucions que no compleixin aquesta condició.

Un cop 180º hagi rebut els productes retornats i en comprovi l’estat al client li serà reemborsada la quantitat del preu establert del producte amb la màxima rapidesa possible. El termini màxim legal per fer la devolució de l’import és de 30 dies.

Un cop transcorregut el termini de 7 dies des de la recepció de la comanda sense que el client hagi exercit el seu dret legal a desistir no s’admetran devolucions.

Producte defectuós o erroni

En el supòsit que el producte sigui defectuós o que per error de la part venedora s’haig enviat un producte diferent al sol·licitat, el client ha de posar-se en contacte amb 180º SCP immediatament per indicar i gestionar el seu canvi o devolució. Els productes defectuosos o erronis s’han de retornar amb el seu embalatge original (que no ha d’haver estat obert i en perfecte estat en cas de producte erroni). Un cop rebut l’article i comprovat l’error per part del venedor s’enviarà un nou producte (en cas de ser aquest l’acord entre venedor i client). Són a càrrec de la part venedora tant les despeses d’enviament de devolució com les despeses d’enviament del nou producte. 

Si l’article defectuós o erroni no està disponible es farà a la devolució de l’import amb la màxima rapidesa possible i en tot cas, en un termini màxim de 30 dies. 

Jurisdicció

Les condicions de venda es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten, a la seva elecció, per a la resolució dels conflictes i amb renuncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals més propers del domicili del titular d’aquest lloc web.

Per qualsevol pregunta o sol·licitud d’informació, pot posar-vos en contacte amb el servei d’atenció al client bé per correu electrònic [email protected] o per telèfon al 679443899/685854909.